Analyse

Wat is een DAO?

Als je crypto projecten of NFT communities voorbij hebt zien komen op Twitter dan is de kans groot dat je de afkorting DAO hebt gezien, en je zult je misschien afvragen wat dit betekent… 

Een DAO 

Een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) is een vorm van juridische structuur die geen centrale bestuursinstantie heeft en waarvan de leden een gemeenschappelijk doel delen om in het beste belang van de entiteit te handelen. Gepopulariseerd door crypto-enthousiastelingen en blockchain-technologie, worden DAO’s gebruikt om beslissingen te nemen met een bottom-up managementbenadering. Een bottom-up benadering is een benadering waarin het hele bedrijf wordt betrokken, of in het geval van NFT projecten of coin holders, waarin iedereen met een bepaald aandeel in het project een stem heeft.

 

Wat is het doel van een DAO?

In crypto is een van de belangrijkste kenmerken decentralisatie. Dit betekent dat ze niet worden gecontroleerd door één instelling, zoals een overheid of centrale bank, maar in plaats daarvan verdeeld zijn over verschillende computers, netwerken en knooppunten. In veel gevallen maken virtuele valuta gebruik van deze gedecentraliseerde status om niveaus van privacy en veiligheid te bereiken die doorgaans niet beschikbaar zijn voor standaard valuta en hun transacties.

Geïnspireerd door de decentralisatie van cryptocurrencies, kwam een groep ontwikkelaars in 2016 met het idee voor een gedecentraliseerde autonome organisatie, of DAO. Het concept van een DAO is om toezicht en management van een entiteit te bevorderen, vergelijkbaar met een bedrijf. Het sleutelkenmerk van een DAO is echter het ontbreken van een centrale autoriteit; de collectieve groep van leiders en deelnemers fungeert als het bestuursorgaan.

 

Hoe werken DAOs?

DAO’s vertrouwen sterk op smart contracts. Deze contracten dicteren besluitvorming op basis van de onderliggende activiteiten op een blockchain. Bijvoorbeeld, op basis van de uitkomst van een beslissing kan bepaalde code worden geïmplementeerd om de circulerende voorraad te verhogen, een selecte hoeveelheid reserve tokens te verbranden of specifieke beloningen uit te geven aan bestaande tokenhouders.

Het stemproces voor DAO’s wordt vastgelegd op een blockchain. Gebruikers moeten vaak kiezen tussen onderling exclusieve opties. Het stemgewicht wordt vaak verdeeld over gebruikers op basis van het aantal tokens dat ze bezitten. Bijvoorbeeld, een gebruiker die 100 tokens van de DAO bezit, heeft twee keer zoveel stemgewicht als een gebruiker die 50 tokens bezit.

Het idee hierachter is dat gebruikers die financieel meer hebben geïnvesteerd in de DAO worden gestimuleerd om te handelen te goeder trouw. Stel je bijvoorbeeld een gebruiker voor die in totaal 30% van het stemgewicht heeft. Deze gebruiker kan deelnemen aan slechte handelingen; echter, door dat te doen, zal de gebruiker de waarde van hun 30% belang in gevaar brengen.

 

De voordelen van een DAO

De DAO structuur heeft een aantal voordelen, namelijk: 

  • Decentralisatie: Beslissingen die de organisatie beïnvloeden, worden genomen door een groep individuen in plaats van een centrale autoriteit die vaak in de minderheid is ten opzichte van hun collega’s. In plaats van te vertrouwen op de acties van één individu (CEO) of een kleine groep individuen (Raad van Bestuur), kan een DAO de autoriteit decentraliseren over een veel grotere groep gebruikers.
  • Participatie: Individuen binnen een entiteit kunnen zich meer gerechtigd voelen en zich verbonden voelen met de entiteit wanneer ze direct zeggenschap en stemrecht hebben over alle zaken. Deze individuen hebben mogelijk geen sterke stemkracht, maar een DAO moedigt tokenhouders aan om stemmen uit te brengen, tokens te verbranden of hun tokens te gebruiken op een manier die zij het beste vinden voor de entiteit.
  • Transparantie: Binnen een DAO worden stemmen uitgebracht via de blockchain en openbaar zichtbaar gemaakt. Dit vereist van gebruikers dat ze handelen op een manier die zij het beste achten, aangezien hun stem en beslissingen openbaar zichtbaar zullen zijn. Dit stimuleert acties die de reputatie van de stemmers ten goede komen en ontmoedigt acties die tegen de gemeenschap ingaan.
  • Community: Het concept van een DAO moedigt mensen van over de hele wereld aan om naadloos samen te komen om een enkele visie op te bouwen. Met slechts een internetverbinding kunnen tokenhouders in contact komen met andere eigenaren, waar ze ook wonen.

 

Nadelen van een DAO

Niet alles aan een DAO is rozengeur en maneschijn, het heeft ook zijn nadelen:

  • Snelheid: Als een beursgenoteerd bedrijf wordt geleid door een CEO, kan één stem nodig zijn om een specifieke actie of koers voor het bedrijf te bepalen. Met een DAO krijgt elke gebruiker de mogelijkheid om te stemmen. Dit vereist een veel langere stemperiode, vooral gezien verschillende tijdzones en prioriteiten buiten de DAO.
  • Intelligentie: Net als het snelheidsprobleem, heeft een DAO de verantwoordelijkheid om veel meer mensen te informeren over aankomende activiteiten van de entiteit. Een enkele CEO is veel gemakkelijker in staat om de ontwikkelingen van het bedrijf bij te houden, terwijl tokenhouders van een DAO uiteenlopende onderwijs achtergronden kunnen hebben, verschillend begrip van initiatieven, prikkels of toegang tot middelen. Een veelvoorkomende uitdaging van DAO’s is dat, hoewel ze een diverse groep mensen samenbrengen, deze diverse groep mensen moet leren hoe ze als één eenheid kunnen groeien, strategiseren en communiceren.
  • Inefficiëntie: Gedeeltelijk samenvattend de eerste twee punten, lopen DAO’s een groot risico inefficiënt te zijn. Vanwege de tijd die nodig is om kiezers op te leiden, initiatieven te communiceren, strategieën uit te leggen en nieuwe leden aan boord te krijgen, is het gemakkelijk voor een DAO om veel meer tijd te besteden aan het bespreken van veranderingen dan aan het implementeren ervan. Een DAO kan vastlopen in triviale, administratieve taken als gevolg van de noodzaak om veel meer individuen te coördineren.
  • Veiligheid: Een probleem dat alle digitale platforms voor blockchain-resources treft, is veiligheid. Een DAO vereist aanzienlijke technische expertise om te implementeren; zonder dat kan er ongeldigheid ontstaan bij het uitbrengen van stemmen of het nemen van beslissingen. Het vertrouwen kan worden geschonden en gebruikers kunnen de entiteit verlaten als ze niet kunnen vertrouwen op de structuur van de entiteit. Zelfs via het gebruik van multi-sig of cold wallets kunnen DAO’s worden misbruikt, kunnen treasury-reserves worden gestolen en kluizen worden leeggehaald.

 

Zoals je ziet heeft een DAO zijn voor- en nadelen, en voor beide kanten valt iets te zeggen. Als jij pro-DAOs bent, dan kan je vrij gemakkelijk meedoen door het kopen van tokens of NFT’s die een DAO structuur hebben om het zelf mee te maken. Echter zullen we je altijd aanraden om goed je eigen onderzoek te doen naar een project alvorens je erin investeert. DYOR!