Markt updates

Verenigde Arabische Emiraten grijpt in bij illegale crypto bedrijven

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben recentelijk strikte maatregelen geïmplementeerd om op te treden tegen niet-geautoriseerde cryptocurrency-bedrijven. Deze ingreep, geleid door de Centrale Bank van de VAE (CBUAE) en andere financiële toezichthouders, komt voort uit het streven naar versterking van de controle op witwassen van geld en de bestrijding van financiële criminaliteit. Deze ontwikkelingen hebben directe gevolgen voor cryptoliefhebbers.

Strijd tegen ongeautoriseerde virtuele activadienstverleners (VASPs)

Het hart van deze maatregelen ligt in de gezamenlijke richtlijnen die zijn uitgevaardigd door de CBUAE en andere financiële toezichthouders. Deze richtlijnen voorzien in civiele en strafrechtelijke sancties voor niet-geautoriseerde VASPs, waarbij eigenaren en managers van dergelijke bedrijven geconfronteerd kunnen worden met boetes en andere straffen. Deze krachtige stap benadrukt de vastberadenheid van de VAE om de controle op de crypto-industrie te versterken, met als doel het voorkomen van financiële criminaliteit en het waarborgen van de integriteit van het financiële systeem.

Risicobewustzijn en preventie

Khaled Mohamed Balama, de gouverneur van de CBUAE, heeft verklaard dat de uitgevaardigde richtlijnen tot doel hebben het bewustzijn te vergroten over de risico’s die gepaard gaan met niet-geautoriseerde VASPs. In dit kader heeft het National Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organisations Committee (NAMLCFTC) een lijst van “red flags” gepubliceerd om verdachte activiteiten van niet-geautoriseerde VASPs te identificeren. Deze indicatoren omvatten onder meer het ontbreken van een fysieke aanwezigheid, onrealistische beloften, lage kwaliteit van de website en het ontbreken van regelgevende openbaarmakingen.

Samenwerking en vooruitzichten

Gelicentieerde financiële instellingen en VASPs worden aangemoedigd om transacties die zijn gekoppeld aan niet-geautoriseerde crypto-bedrijven te melden. De toezichthouders benadrukken dat het melden van dergelijke transacties zal bijdragen aan de handhaving van de wet en de bescherming van de integriteit van het financiële systeem van het land. De VAE, die in 2022 op de “grijze lijst” van de Financial Action Task Force (FATF) werd geplaatst vanwege tekortkomingen in de controle op witwassen van geld en de bestrijding van financiële criminaliteit, streeft naar consistente naleving van de nieuwe richtlijnen om verwijdering uit deze lijst in 2024 te bewerkstelligen.

Dit recente initiatief van de VAE weerspiegelt een groeiende wereldwijde trend waarin overheden actief betrokken raken bij het reguleren van de cryptocurrency-markt om financiële integriteit te waarborgen en de risico’s van ongecontroleerde digitale activa te minimaliseren.