Markt updates

Miljardenverschuivingen bij crypto stablecoins

In 2023 heeft de wereld van cryptocurrency opnieuw laten zien hoe dynamisch en vol verrassingen zij kan zijn. Terwijl veel crypto grote stijgingen noteerden, blijven de handelsvolumes in vergelijking met eerdere hoogtepunten nog steeds laag. Overheden over de hele wereld zijn druk bezig met het ontwikkelen van constructief beleid voor de crypto-industrie, maar regelgeving blijft een struikelblok voor veel coins. In deze snel veranderende wereld vinden ook bij de stablecoins opmerkelijke verschuivingen plaats, met name bij Tether (USDT) en USD Coin (USDC).

Opmerkelijke bewegingen bij USDT en USDC

Een opvallende trend die zich aftekent in de wereld van stablecoins is de onderscheidende koers die Tether (USDT) en USD Coin (USDC) in 2023 hebben genomen. Tether, als de op twee na grootste cryptocurrency, heeft zijn marktwaarde aanzienlijk zien groeien, van 66 miljard dollar naar een indrukwekkende 87,4 miljard dollar. Dit vertegenwoordigt een opmerkelijke toename van meer dan 32%. In schril contrast hiermee heeft USD Coin een substantiële daling doorgemaakt, met de marktwaarde die is afgenomen van ruim 44 miljard dollar naar 24 miljard dollar binnen een tijdsbestek van 11 maanden, een daling van ongeveer 45%. Aan het begin van het jaar stond USDC nog op de vierde plaats in termen van marktwaarde, maar het moet nu genoegen nemen met de zevende plaats.

Achter de cijfers: verklaringen voor de verschuivingen

De vraag die nu rijst, is waarom deze opmerkelijke verschuivingen plaatsvinden. Hoewel de exacte oorzaken niet volledig duidelijk zijn, heeft de ondergang van de Amerikaanse investeringsbank Silicon Valley Bank (SVB) mogelijk een rol gespeeld in de neergang van USD Coin. Toen SVB failliet ging, onderging USDC tijdelijk een waardedaling van 12%. Aan de andere kant heeft Tether (USDT) aangegeven dat de groei te danken is aan optimisme rondom de mogelijke goedkeuring van bitcoin spot-ETF’s. Daarnaast fungeert USDT in veel landen als een ‘de-facto digitale dollar’, vooral in opkomende markten met hoge inflatie. Het is echter opmerkelijk dat USDC niet de enige munt is die aanzienlijk is gekrompen.

Andere stablecoins laten over het algemeen groei zien, met uitzondering van Binance USD (BUSD), dat aanzienlijk is afgenomen van bijna 17 miljard dollar op 1 januari naar slechts 1,8 miljard dollar. Deze krimp wordt mogelijk toegeschreven aan zowel de afname van het handelsplatform van Binance als aan het strikte beleid van toezichthouders. Aan de positieve kant heeft MakerDAO’s DAI vorige week een indrukwekkende groei doorgemaakt van 1,6 miljard dollar, waarmee het de krimp van de rest van het jaar volledig compenseerde.