Markt updates

Crypto wetgeving in Nederland: strengere regels en betere bescherming

In een boeiende ontwikkeling heeft de Nederlandse overheid een belangrijke stap gezet in de regulering van de cryptomarkt, met instemming van de ministerraad. De beweging is gericht op het beschermen van de belangen van cryptoliefhebbers tegen malafide praktijken en het versterken van de controle op geldstromen binnen de crypto-industrie.

Wetsvoorstel beoogt bescherming van crypto investeerders en strengere controle

Het voorgestelde wetsvoorstel, onder leiding van Minister van Financiën Sigrid Kaag, pleit voor de Nederlandse implementatie van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), een Europese wet die vereist dat alle lidstaten deze in hun nationale wetgeving opnemen. Het hoofddoel van deze regelgeving is het waarborgen van de bescherming van consumenten tegen fraude en oplichting in de snelgroeiende crypto-industrie.

Volgens het wetsvoorstel worden crypto-bedrijven verplicht om misleidende reclames te voorkomen, investeerders juist te informeren en handelaren te waarschuwen voor mogelijke risico’s. Uitgevers van stablecoins en andere crypto-ondernemingen zullen in de toekomst een vergunning moeten aanvragen om actief te zijn op de Europese crypto-markt. Bovendien zullen handelaren toegang moeten hebben tot een witboek van tokens, wat hen in staat stelt beter te begrijpen waarin ze hun geld investeren.

Strengere regels om witwassen en terrorisme te voorkomen

Een ander belangrijk aspect van het wetsvoorstel is de invoering van strengere regels om witwassen en financiering van terrorisme in de crypto-industrie te voorkomen. Bedrijven worden verplicht om transactie-informatie te verzamelen en te bewaren, waardoor er meer transparantie ontstaat binnen de sector. Daarnaast worden Europese centrale banken aangespoord om actiever de transacties in de crypto-industrie te monitoren, gezien het gebrek aan transparantie dat momenteel de markt kenmerkt.

Het toezicht op de crypto-industrie zal worden uitgebreid naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM), naast de al bestaande rol van De Nederlandsche Bank (DNB). Deze gezamenlijke inspanning van toezichthouders is bedoeld om een robuust regelgevingskader te creëren dat de integriteit van de financiële markten waarborgt.

Hoewel het wetsvoorstel nog moet worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer, zijn de geplande ingangsdata ambitieus. Stablecoins zouden moeten voldoen aan de nieuwe regels vanaf 30 juni 2024, terwijl het grootste deel van de wet op 30 december 2024 van kracht zou moeten gaan. Dit markeert een cruciale periode voor cryptoliefhebbers en de bredere financiële gemeenschap, aangezien Nederland streeft naar een meer geordende en beschermde crypto-omgeving.