Coins

Cosmos

Cosmos factureert zichzelf als een project dat enkele van de "moeilijkste problemen" oplost waarmee de blockchain-industrie wordt geconfronteerd.

Wat is Cosmos (ATOM)?

Cosmos heeft tot doel een tegengif te bieden voor “trage, dure, onschaalbare en milieubelastende” proof-of-work-protocollen. Zo wordt dit ook zo gebruikt door Bitcoin, door een ecosysteem van verbonden blockchains aan te bieden.

Andere doelen van het project zijn onder meer het minder complex en moeilijk maken van blockchain-technologie voor ontwikkelaars. Dit dankzij een modulair raamwerk dat gedecentraliseerde apps demystificeert. Tot slot maakt een Interblockchain Communication-protocol het gemakkelijker voor blockchain-netwerken om met elkaar te communiceren. Dit zorgt ervoor dat fragmentatie in de branche wordt voorkomen.

De oorsprong van Cosmos gaat terug tot 2014, toen Tendermint, een kernbijdrager aan het netwerk, werd opgericht. In 2016 werd een witboek voor Cosmos gepubliceerd – en het jaar daarop werd een symbolische verkoop gehouden. ATOM-tokens worden verdiend via een hybride proof-of-stake-algoritme en ze helpen de Cosmos Hub, de vlaggenschip-blockchain van het project, veilig te houden. Deze cryptocurrency speelt ook een rol in het bestuur van het netwerk.

Wie zijn de grondleggers van Cosmos?

De medeoprichters van Tendermint – de toegangspoort tot het Cosmos-ecosysteem – waren Jae Kwon, Zarko Milosevic en Ethan Buchman. Hoewel Kwon nog steeds wordt vermeld als hoofdarchitect, is hij in 2020 teruggetreden als CEO. Hij beweert dat hij nog steeds deel uitmaakt van het project, maar zich vooral richt op andere initiatieven. Hij is vervangen als CEO van Tendermint door Peng Zhong, en de hele raad van bestuur heeft een opfrisbeurt gekregen. Hun doelen zijn onder meer het verbeteren van de ervaring voor ontwikkelaars, het creëren van een enthousiaste community voor Cosmos. Ook is een doel het bouwen van educatieve bronnen zodat meer mensen weten waartoe dit netwerk in staat is.

Hoe werkt de Cosmos?

Het Cosmos-netwerk bestaat uit drie lagen: de applicatielaag, de netwerklaag en de consensuslaag.

De applicatielaag verwerkt transacties en werkt de status van het netwerk bij, terwijl de netwerklaag communicatie tussen transacties en blockchains mogelijk maakt. De consensuslaag helpt knooppunten overeenstemming te bereiken over de huidige status van het systeem.

Cosmos gebruikt een set open-sourcetools om de verschillende lagen met elkaar te verbinden en ontwikkelaars in staat te stellen dApps te bouwen.

Tendermint

Het meest essentiële element van dit gelaagde ontwerp is de Tendermint BFT-engine, het deel van het netwerk waarmee ontwikkelaars blockchains kunnen bouwen zonder ze helemaal opnieuw te hoeven coderen. Met Tendermint worden verschillende processen die essentieel zijn voor blockchains, zoals het p2p-netwerk, consensusalgoritme en transactieverwerking, gebundeld in één pakket. Dit maakt het veel eenvoudiger om een ​​blockchain-applicatie te maken, omdat het niet meer nodig is om helemaal opnieuw te beginnen.

Cosmos Hub en Zones

De Cosmos Hub was de eerste blockchain die op het Cosmos-netwerk werd gevestigd. Het is ontworpen om te functioneren als tussenpersoon voor alle unieke blockchains die binnen het Cosmos-netwerk zijn gevormd, ook wel ‘zones’ genoemd. De validators van de Cosmos Hub zijn verantwoordelijk voor het handhaven van consensus in alle zones en verdienen daarvoor een vergoeding. Het native token van de Cosmos Hub is ATOM, dat wordt gebruikt om deze vergoedingen te betalen.

Tendermint Byzantijnse fouttolerantie (BFT)

Het hart van Tendermint is Tendermint Core, een Proof-of-Stake (PoS) bestuursmechanisme dat ervoor zorgt dat de computers waarop Cosmos Hub draait altijd gesynchroniseerd zijn. Het maakt gebruik van het Tendermint Byzantine Fault Tolerance (BFT) consensus algoritme, een variant van PoS. Onder dit systeem verbinden validators om beurten nieuwe transactieblokken aan de keten.

Cosmos-SDK

Het Cosmos-team heeft ook de Cosmos Software Development Kit (SDK) gemaakt, waarmee ze het consensus algoritme van Tendermint kunnen gebruiken om blockchains te maken. De SDK is gebaseerd op de modulaire filosofie, wat betekent dat ontwikkelaars verschillende modules kunnen aansluiten om het soort blockchain te bouwen dat ze nodig hebben. Het maakt het ook mogelijk om verschillende programmeertalen te gebruiken, waardoor het toegankelijk wordt voor een breder scala aan ontwikkelaars.

Wat maakt Cosmos uniek?

Een grote zorg voor sommigen in de crypto-industrie is de mate van fragmentatie die wordt waargenomen in blockchain-netwerken. Er zijn er honderden, maar slechts weinig kunnen met elkaar communiceren. Cosmos wil dit op zijn kop zetten door dit mogelijk te maken.

Cosmos wordt beschreven als “Blockchain 3.0”, en zoals we eerder vermeldden, is een groot doel ervoor te zorgen dat de infrastructuur eenvoudig te gebruiken is. Daartoe richt de Cosmos software development kit zich op modulariteit. Hierdoor kan eenvoudig een netwerk worden gebouwd met behulp van stukjes code die al bestaan. Op de lange termijn is het te hopen dat complexe applicaties daardoor eenvoudig te bouwen zijn.

Een andere prioriteit is de schaalbaarheid. Dit betekent dat er aanzienlijk meer transacties per seconde kunnen worden verwerkt dan meer ouderwetse blockchains zoals Bitcoin en Ethereum. Als blockchains ooit mainstream-acceptatie willen bereiken, moeten ze zowel aan de vraag als aan bestaande betalingsverwerkende bedrijven of websites kunnen voldoen, of zelfs beter zijn.

Upgrade van Cosmos Interchain-accounts

De Interchain Foundation, een non-profitorganisatie van het Cosmos-ecosysteem, heeft de release aangekondigd van de Interchain Accounts-upgrade op 17 februari 2022. Het Inter-Blockchain Communications (IBC)-protocol, gelanceerd in april 2021, is de Cosmos-standaard voor blockchain-interoperabiliteit . Hiermee kan een individuele blockchain een account op een afzonderlijke keten beheren. Er zijn momenteel 38 projecten die IBC gebruiken, met name Terra, Crypto.org chain en Gravity bridge. De Interchain Accounts-upgrade zal de grootste zijn voor het ecosysteem sinds Stargate – waardoor Cosmos-blockchains voor het eerst met elkaar konden verbinden via het gestandaardiseerde protocol voor IBC. Met Interchain Accounts kunnen gebruikers inzetten, stemmen, tokens ruilen en meer op andere blockchains. De upgrade heeft tot doel “composability in IBC mogelijk te maken [waardoor] innovatie in verschillende applicaties kan worden geïmplementeerd zonder dat de hele Interchain hoeft te worden geüpgraded.”

Hoeveel Cosmos (ATOM)-munten zijn er in omloop?

ATOM heeft een zeer specifieke totale voorraad – 260.906.513 om precies te zijn. Hiervan waren er op het moment van schrijven ongeveer 203.121.910 in omloop. Het is vermeldenswaard dat deze cryptocurrencies niet worden gedolven – in plaats daarvan worden ze verdiend door middel van staking.

In januari 2017 hebben twee onderhandse verkopen plaatsgevonden, gevolgd door een openbare verkoop in april van dat jaar. Dit bracht in totaal $16 miljoen op, wat overeenkomt met ongeveer $0,10 per ATOM.

Als we de token distributie opsplitsen, werd ongeveer 80% toegewezen aan investeerders, terwijl de resterende 20% werd verdeeld over twee bedrijven: All In Bits en de Interchain Foundation.

Cosmos heeft ATOM-tokens vergeleken met de ASIC’s die worden gebruikt om Bitcoin te minen. Zoals een technisch document, geschreven door het Tendermint-team, uitlegde: “Het is een stukje gevirtualiseerde hardware (economisch kapitaal) dat je nodig hebt om als bewaarder deel te nemen aan het netwerk.”

Hoe is het netwerk beveiligd?

Zoals we eerder vermeldden, gebruikt Cosmos een proof-of-stake consensus algorithm. Validator-knooppunten die een grotere hoeveelheid ATOM-tokens inzetten, worden eerder gekozen om transacties te verifiëren en beloningen te verdienen. Knooppunten waarvan wordt vastgesteld dat ze oneerlijk handelen, worden bestraft, en ze kunnen uiteindelijk de tokens verliezen die ze op het spel hadden.