Coins

Cartesi

Het token voor Cartesi, CTSI, is ontworpen om intermediair protocolbeheer te bieden en om gemak en tijdigheid te bieden aan Cartesi DApps.

Wat is Cartesi (CTSI)?

Cartesi is een toepassingsspecifieke rollups-uitvoeringslaag met een Linux-runtime. Met de RISC-V virtuele machine van CTSI kunnen ontwikkelaars tientallen jaren open-source wijsheid importeren in blockchain-applicaties en gedecentraliseerde applicaties. Ook kunnen ze bouwen met hun favoriete bibliotheken, compilers en andere beproefde open-source tooling. CTSI Rollups kunnen worden ingezet als laag 2 (bovenop Ethereum) of als laag 3 (bovenop Optimism, Arbitrum, zkEVM-ketens, enz.). Maar ook als soevereine rollups.

CTSI-overzicht en use-cases

De primaire functie van CTSI is het beheer van het Cartesi-ecosysteem:

 • Het gedecentraliseerde ecosysteem van de Cartesi Foundation zal CTSI gebruiken als een manier voor gemeenschapsleden om goedkeuring of afkeuring aan te geven van gemeenschaps programma’s die voortkomen uit Cartesi Improvement Proposals (CIP’s).
 • De eerste zal zijn om het Cartesi Community Grant-programma en het ecosysteem te besturen. Het gemeenschaps subsidieprogramma financiert nieuwe DApps die zijn gebouwd op Cartesi Rollups, openbare goederen of financiert met terugwerkende kracht succesvolle projecten in het Cartesi-ecosysteem.
 • Naarmate de Cartesi Foundation meer en meer gedecentraliseerd wordt, zal CTSI worden gebruikt in verschillende aspecten van het besturen van het toekomstige ecosysteem, netwerk en DAO’s.

CTSI zal ook een steeds belangrijkere rol spelen in termen van gemak en tijdigheid voor DApps via Noether. Noether is het proof-of-stake-systeem van CTSI voor gestimuleerde blockchain-interacties. Node runners en stakers die deelnemen aan Noether worden financieel beloond voor het snel uitvoeren van toekomstige Cartesi Ecosystem-services, zoals de gedecentraliseerde sequencer, voucheruitvoering, liquiditeitsverschaffers, beschikbaarheid van gegevens en validatieclaims.

Noether speelt ook een rol in het bestuur van Cartesi. CTSI-houders die bereid zijn deel te nemen aan governance-stemmingen, moeten eerst hun tokens laten delegeren naar een pool in het PoS-systeem.

Wat maakt Cartesi uniek?

CTSI is een toepassingsspecifieke rollup-uitvoeringslaag met een Linux-runtime

 • DApps worden ingezet op hun eigen aanpasbare applicatiespecifieke rollup-ketens;
 • DApps concurreren niet met elkaar in het ecosysteem van CTSI om schaarse blokruimte;
 • Biedt Ethereum of L2’s ordes van grootte meer rekencapaciteit;
 • Ontwikkelaars coderen gedecentraliseerde logica met hun favoriete bibliotheken, compilers en andere beproefde open source-componenten;
 • Het opent de ontwerpruimte voor meer expressieve en rekenintensieve toepassingen;
 • DApps behouden de sterke veiligheidsgaranties en censuurweerstand van de onderliggende blockchain.

Hoofdzaken

Met de RISC-V virtuele machine van CSTI kunnen ontwikkelaars tientallen jaren open-source wijsheid importeren in blockchain-applicaties en gedecentraliseerde applicaties bouwen met hun favoriete bibliotheken, compilers en andere beproefde open-source tooling.

 • DApps worden ingezet op hun eigen aanpasbare applicatiespecifieke rollup-ketens;
 • DApps concurreren niet met elkaar in het ecosysteem van CTSI om schaarse blokruimte;
 • Biedt Ethereum of L2’s ordes van grootte meer rekencapaciteit;
 • Ontwikkelaars kunnen gedecentraliseerde logica coderen met hun favoriete bibliotheken, compilers en andere beproefde open source-componenten;
 • DApps behouden de sterke veiligheidsgaranties en censuurweerstand van de onderliggende blockchain;
 • CTSI Rollups kunnen worden ingezet als laag 2 (bovenop Ethereum), als laag 3 (bovenop Optimism, Arbitrum, zkEVM-ketens, enz.), of als soevereine rollups;
 • CTSI Rollups opent de ontwerpruimte voor meer expressieve en rekenintensieve blockchain-toepassingen;