Bitcoin nieuws

Bitcoin revolutie: historische schaarste terwijl aanbod daalt

Wat leek op een onvermijdelijke prijsdaling in oktober, in het midden van de afnemende hype rondom Bitcoin spot-ETF's, nam een onverwachte verandering vier weken geleden. Deze ommekeer zorgde in een prijsstijging die duidelijk zichtbaar is in on-chain data, zoals gerapporteerd door Glassnode.

Langdurige holders vergroten hun macht

Een fascinerend aspect van deze recente ontwikkelingen is de toename van langdurige holders. Wallets die gedurende ten minste 155 dagen inactief zijn geweest, bereikten een recordhoeveelheid BTC. Deze trend vertoont al sinds begin 2021 consequent gunstige gegevens. Het percentage lange termijn investeerders ten opzichte van korte termijn investeerders is gestaag toegenomen, van iets meer dan 76% eind september tot ongeveer 86% nu. Deze statistieken geven aan dat investeerders een langetermijnvisie omarmen te midden van de volatiliteit.

Verschuivingen in activiteit en liquiditeit

Een ander opvallend punt is de afname van het aantal munten op beurzen. BTC van korte termijn houders is niet naar handelsplatforms verplaatst, wat resulteert in een daling van de Activity-to-Vaulting Ratio (A2VR) naar het laagste niveau sinds begin 2021. Deze meting geeft aan in hoeverre investeerders bereid zijn hun munten te verplaatsen. Tegelijkertijd hebben korte termijn investeerders hun munten naar beurzen gestuurd, wat kan wijzen op een mogelijke bereidheid om te verkopen.

Historische schaarsheid en toekomstige vooruitzichten

De historische schaarste van de Bitcoin-voorraad wordt bevestigd door verschillende aanbodstatistieken die de inactiviteit van munten beschrijven, die meerjarige en recordhoogten bereiken. Glassnode-analisten concluderen dat met de verwachte halvering in april en de positieve dynamiek rond een spot-ETF in de VS, de komende maanden opwindend zullen zijn voor Bitcoin-investeerders. Deze trends wijzen op een verschuiving naar een meer volwassen en langdurige benadering van cryptocurrency, waarbij investeerders zich bewust worden van de waarde van lange termijn houden te midden van de snel veranderende marktomstandigheden.